PMKT

Psychomotorische kindertherapie (PMKT) is therapie voor kinderen die vastlopen in hun ontwikkeling en dat in hun gedrag laten zien. PMKT heeft als doel de vastgelopen ontwikkeling weer op gang te brengen, waarna ouders en kind weer in staat zijn op eigen kracht verder te gaan.

 

Het gedrag van een kind wordt bepaald door aanleg, de voorgeschiedenis en de leefomgeving. Al bewegend leert een kind zichzelf en zijn omgeving kennen. Ervaringen die het kind opdoet, vormen het menselijk brein. Deze vormen patronen die gedurende het hele leven blijven bestaan. Deze patronen bepalen de reactie op situaties in het leven. Soms is het nodig om bepaalde reacties te veranderen, omdat de situaties waarvoor ze gebruikt zijn niet meer hetzelfde zijn.

 

Werkwijze;

De behandeling start met een psychomotorisch onderzoek. De verschillende aspecten van het gedrag worden geanalyseerd. De therapeut start in therapie met focussen op de sterke kanten van het kind. De therapeut is in de beginfase kind volgend, en laat zich leiden door wat het kind in beweging en spel laat zien.

Het kind krijgt vertrouwen en kan vervolgens bij de zwakke kanten komen die de ontwikkeling hebben doen vastlopen.

Binnen de PMKT sluit de therapeut aan bij het jonge kind door bewegen, spelen, zingen, voelen en ervaren. Het kind kan zich op deze manier uitdrukken, waar dat met woorden vaak niet lukt.

Het kind doet in de veilige therapeutische setting nieuwe ervaringen op. Het kind oefent hiermee en ontwikkelt nieuwe gedragspatronen.